Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH

Thông báo

Seminar thiết bị đo màu trong công nghệ thực phẩm

Seminar thiết bị đo màu trong công nghệ thực phẩm

Trong ngành công nghệ chế biến thực phẩm và đồ uống màu sắc đóng một vai trò quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cảm quan của sản phẩm và sự lựa chọn của khách hàng. Việc xác định chính xác màu sắc của một sản phẩm cần có những phướng pháp, kỹ thuật khác...

1 2 3 4 5 > >>