PHÒNG THÍ NGHIỆM

        Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành với 18 phòng thí nghiệm, xưởng thực hành phục vụ các môn học thực hành cơ bản và cơ sở ngành, sinh viên làm đồ án chuyên ngành, khóa luận tốt nghiệp, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học. Phòng thí nghiệm được bố trí theo tính chất môn học và phòng chức năng, bao gồm các phòng thí nghiệm: cơ bản, phân tích hóa lý, hóa sinh, vi sinh, quá trình thiết bị và xưởng thực hành công nghệ sản xuất bia. Chức năng phòng thí nghiệm có thể thay đổi tùy theo mục đích, nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, còn có các phòng thiết bị đo lường, pha chế hóa chất và kho hóa chất, dụng cụ phục vụ thí nghiệm thực hành.