Cùng với sự phát triển của Nhà trường, sau 11 năm hình thành và phát triển Trung tâm Thí nghiệm Thực hành là một đơn vị vững mạnh, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của Nhà trường. Với sự phấn đấu không ngừng nghỉ của từng cá nhân, tập thể Trung tâm Thí nghiệm Thực hành đã nhận được nhiều danh hiệu cao quí.

Bằng khen:

Năm học 2014 – 2015: Bằng khen cho tập thể Lao động xuất sắc của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2016 – 2017: Bằng khen đơn vị xuất sắc của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Năm học 2018 – 2019: Bằng khen cho tập thể Lao động xuất sắc của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh.

STT

Năm học

Tập thể LĐXS

Giấy khen Hiệu trưởng

Bằng khen Bộ Công thương

1

2011 – 2012

X

 

 

2

2012 – 2013

X

 

 

3

2013 – 2014

X

 

 

4

2014 – 2015

X

 

 

5

2015 – 2016

X

 

 

6

2016 – 2017

 

 

X

7

2017 – 2018

X

 

 

8

2018 – 2019

X

 

 

9

2019 – 2020

X

X